Exkurze

Poznej místo, kde se vaří Starobrno. Přijď na exkurzi k nám do pivovaru.

Provedeme tě naším pivovarem

Zažívej, poznávej, degustuj

Pivovar Starobrno najdeš v samotném srdci Brna. Náhoda? Nemyslíme si. Právě díky strategické poloze můžeme pořádat pro rekreační i vášnivé pivaře prohlídky pivovaru a speciální akce. Vidíme to jako nejlepší způsob, jak ti ukázat, co se děje za dveřmi Starobrna. Tak vezmi s sebou partu kamarádů a stav se na prohlídku. 

Program exkurze

Chceme ti ukázat, jak to u nás chodí a kde vzniká ten náš zlatavý zázrak. Provedeme tě varnou i místy, kam ústí cylindrokonické tanky. To jsou ty obrovské nádoby stříbrné barvy, ve kterých se odehrává celý proces kvašení piva. Zabrousíme k tradiční technologii výroby a z ochozu si ukážeme, kde se plní a balí lahve jedenáctkou ležákem.


Tohle všechno a ještě něco navíc stihneme projít zhruba za hodinu a půl. A celou prohlídku zakončíme degustací našeho ležáku ve sklepě pivovaru. Tedy za předpokladu, že ti už bylo 18.


Prohlídky komentujeme v češtině, němčině a angličtině. Exkurzi si tak užijí i tví kamarádi z ciziny nebo zahraniční kolegové.

Exkurze se konají v pracovní dny i během víkendů. O víkendech se navíc konají pravidelné prohlídky v českém jazyce bez předchozí rezervace v sobotu od 11:00 a 13:00, v neděli pak od 11:00. 


Vážení návštěvníci, v sobotu 20. července se nebudou konat pravidelné exkurze v 11:00 a 13:00 hodin. Můžete ale využít nabídku prohlídek od 11:00 do 16:00 hodin, kdy budou dokonce zdarma v rámci akce Mendel Festival. Registrace v den konání na recepci pivovaru.

Cena vstupenky

Dospělí = 150 Kč

Studenti nad 18 let = 100 Kč

Senioři = 100 kč

Bez ochutnávky = 60 Kč


Platba kartou je možná!

Rezervace

Exkurzi si můžete rezervovat prostřednictvím e-mailu

exkurze@starobrno.cz 

Experience, explore, taste

The Starobrno brewery can be found in the very heart of Brno. Coincidence? We don't think so. Thanks to our strategic location, we can organize brewery tours and special events for recreational and passionate beer drinkers. We see it as the best way to show you what's happening behind the doors of Starobrno. So bring a group of friends and come by for a tour.

Tour program

We want to show you how it works and where our golden miracle is made. We'll take you through the brewhouse and the mouth of the cylindroconic tanks. Those are the huge silver-coloured vessels where the whole beer fermentation process takes place. We'll take a look at the traditional brewing technology, and from the gallery we'll see where the bottles are filled and packed with the 11th lager.


We can do all this and more in about an hour and a half. And we'll finish the tour with a tasting of our lager in the brewery cellar. That's assuming you're over 18.

We comment on the tours in Czech, German and English. Your foreign friends or colleagues will also enjoy the tour.


Excursions take place on weekdays and weekends. In addition, regular tours in the Czech language are held on weekends without prior reservation on Saturdays from 11:00 and 13:00, and on Sundays from 11:00.


Dear visitors, on Saturday 20 July there will be no regular excursions at 11:00 and 13:00. However, you can take advantage of the tours offered from 11:00 to 16:00, when they will even be free of charge. Register on the day at the brewery reception.

Ticket price

Adults = 150 czk

Students over 18 years = 100 CZK

Seniors = 100 kč

Without tasting = 60 CZK


Payment by card is possible!

Booking

You can book your excursion via email

exkurze@starobrno.cz 

Zdarec, už ti bylo 18?

Bohužel, k návštěvě těchto stránek musíte mít věk, který odpovídá zákonné věkové hranici pro konzumaci alkoholu.